NS trekt bezwaar Overijsselse spoorlijnen in

NS trekt bezwaar Overijsselse spoorlijnen in

door in rubriek decentraal, regionaal spoor
Reacties uitgeschakeld voor NS trekt bezwaar Overijsselse spoorlijnen in

De provincie Overijssel, NS en Syntus gaan om tafel voor optimale verdeling van het spoor. Daarmee wordt de concessie Zwolle-Enschede definitief aan Syntus gegund.

Gedeputeerde Staten van Overijssel en NS hebben afspraken gemaakt om in onderling overleg tot een optimale spoorverdeling tussen Wierden en Enschede te komen. Dit hebben zij per brief meegedeeld aan staatssecretaris Mansveld. Mochten de provincie Overijssel en NS samen niet tot een oplossing komen, dan zal de staatssecretaris een knoop doorhakken. Deze afspraken bieden voor de provincie en NS voldoende waarborgen op een goede spoorverdeling. Daarom trekt NS haar bezwaar tegen de gunning van de spoorlijn aan Syntus in.

Syntus zou eind 2017 gaan rijden op de spoorlijn Zwolle-Enschede, waarbij Syntus op het traject Wierden-Enschede, het spoor zou delen met NS. Onderdeel van deze aanbesteding was het laten rijden van meer treinen in de spits, een zogenaamde ‘uitbreiding van de samenloop’. Hier had NS bezwaar tegen gemaakt omdat dit gevolgen kan hebben voor de dienstverlening aan reizigers op het hoofdrailnet. In de gemaakte afspraken hebben de provincie en NS daar gezamenlijk meer duidelijkheid over gecreëerd.

Syntus-woordvoerder Emile Broersma noemt het intrekken van het bezwaar ‘goed nieuws’. “Het is fijn dat het conflict lijkt te zijn opgelost. Wij zullen de inhoud van de overeenkomst tussen NS en de provincie zorgvuldig bestuderen om te beoordelen wat de eventuele consequenties voor Syntus zouden kunnen zijn. NS heeft geen voorlopige voorziening aangevraagd in haar bezwaarprocedure, dus we hebben de afgelopen tijd verder kunnen werken aan de implementatie.”

In de komende gesprekken beoordelen de provincie, NS en Syntus gezamenlijk wat de mogelijkheden en effecten zijn voor uitbreiding van het aantal treinen op het traject Wierden-Enschede. Hierbij wordt onder andere bekeken of de uitbreiding een substantiële kwaliteitsverbetering voor de totale groep reizigers met zich meebrengt en wat eventueel financiële consequenties zijn, en of de partijen niet belemmerd worden in het nakomen van hun concessie verplichtingen. Broersma: “Ik verwacht dat de gesprekken een hele uitdaging zullen worden. Maar ik heb goede hoop dat alle partijen hun best gaan doen om er samen uit te komen.”

Mochten de partijen er  samen niet komen, dan leggen de provincie en NS de uitkomsten voor aan de staatssecretaris. Deze zal een bemiddelende rol spelen of uiteindelijk een definitief oordeel vellen. Tot nu toe wilde de staatssecretaris nog niet bemiddelen.

Karolien van Wijk

Over Karolien

Karolien van Wijk is redacteur van OV-Magazine, freelance tekstschrijver en communicatiespecialist.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lees ook