Flexibiliteit voorkomt uitholling ov-concessie
dossier Aanbesteden

Flexibiliteit voorkomt uitholling ov-concessie

door Krispijn Klein Nagelvoort en Bart Bos  in rubriek advies
geen reacties

Reizigers hebben behoefte aan aantrekkelijk vervoer op de plek en het moment waarop zij dat wensen. Overheden worden geconfronteerd met een veranderende vervoerbehoefte en een veelheid aan marktpartijen. Dat vraagt om een andere rol van de overheid, schrijven Krispijn Klein Nagelvoort en Bart Bos van Goudappel Coffeng. 

Het is de taak van de overheid om de samenwerking tussen diverse (markt)partijen meer te ondersteunen. De ov-aanbieders hebben de transitie richting IT inmiddels ingezet in een zoektocht naar optimalisatie van de (logistieke) organisatie, waarbij invulling wordt gegeven aan reserveer-, betaal- en capaciteitsvraagstukken.

Exclusiviteit versus flexibiliteit
Exclusiviteit is hét kenmerk van de huidige ov-concessie. Dit betekent dat een vervoerder het alleenrecht krijgt om openbaar vervoer te verzorgen in een bepaald gebied gedurende een bepaalde periode. Daarbij gaat de markt meerjarig op slot en bestaat het vervoer uit een samenstel van dikke en dunne lijnen. De latere concessiehouder offreert bovendien eenmaal voor een langere periode. Mede hierdoor komt de flexibiliteit in de concessie in het geding. Dit past slecht bij de veranderende wereld om ons heen en de daarmee gepaard gaande onzekerheden. De grens van wat openbaar vervoer is, vervaagt meer en meer.

De opgave van de concessieverlener

- Dit artikel kost € 1,50
Bent u al abonnee, dan kunt u hier inloggen voor gratis toegang tot alle artikelen: [ Login]
- Wilt u abonnee worden, kijk dan hier voor alle abonnementen
- U kunt dit artikel los kopen voor € 1,50 via deze link: Purchase Only

Lees ook